HİZMETLER

Kurumsal Ağ Güvenliği

Kurumsal dahili ağın (intranet) dışarıdan gelebilecek ataklara karşı korunması, ağ güvenliğinde ilk akla gelen başlık olmasına rağmen, araştırmalar sonucunda görülmüştür ki yerel ağ üzerinden gelen ataklar daha fazla sayıda ve daha tehlikeli olabilmektedir. Güvenlik çözümlerimizle, hem dışardan hem de yerel ağdan gelebilecek ataklara karşı uçtan uca güvenlik önlemleri sağlıyoruz.

Kurumsal Ağ Güvenliği alanında sunduğumuz çözüm ve hizmetler;

 • Network Erişim Kontrol(NAC) Sistemleri
 • VPN, SSL VPN Çözümleri
 • 5651 Sayılı Kanuna Uygun Log Toplama Sistemi

İnternet Güvenliği

İnternet bağlantısı yapılan ve özellikle sunucu servisleri barındıran her network bir güvenlik duvarına ihtiyaç duyar. Güvenlkik cihazları ile lokal ağınızda dışarıdan gelebilecek bağlantılara izin verebilir ya da engelleyebilirsiniz.

Kurumsal İnternet Güvenliği alanında sunduğumuz çözüm ve hizmetler;

 • Firewall Çözümleri
 • Sanal Özel Ağ Erişimi (VPN),SSL VPN Çözümleri
 • Atak Tespit ve Önleme (IDS /IPS)
 • Antiviris Sistemi
 • Web Erişim Güvenliği
 • E-Mail Erişim Güvenliği

Data Center Çözümleri

Bilginin, merkezi web tabanlı ve on-line olarak erişimi yeni tasarımları zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda;

 • Altyapı Sunucuları,
 • Veri Depolama Birimleri,
 • Sistem Odası alt yapısı ve iklimlendirmesi,
 • Kesintisiz Güç Kaynağı mimarisi ve elektrik alt yapısı,
 • Sistem Odası fiziksel güvenliği,
 • Tüm altyapıların uluslararası geçerliliği olacak "tier" standartlarında tasarımı kritik öneme sahip olmuştur.

Data Center alanında sunduğumuz çözüm ve hizmetler;

 • Sunucu ve Sanallaştırma
 • Veri Depolama Birimi
 • Kabinet
 • Sistem Odası Data ve Enerji Kablolaması
 • Sistem Odası Yangına Karşı Duyarlı Kapı
 • Sistem Odası Güç Tüketimi İzleme
 • Sistem Odası Koridor Kaplama İklimlendirme Sistemleri
 • Kesintisiz Güç Kaynakları

Tümleşik İletişim

Günümüz dünyasında zamana olan ihtiyaç, iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesinde önemli etkenlerden birisi olmuştur. Gelişen teknoloji ile birlikte yazılı, sesli ve görsel iletişim olanakları artmış ancak bu iletişim teknikleri birbirlerinden bağımsız, yönetilmesi zor bir yapı ortaya çıkarmıştır. Tümleşik İletişim Çözümlerimiz ile yazılı, sesli ve görsel iletişim sistemlerinin entegre edilmesi ve kullanımının çok daha kolay olmasını hedeflemekteyiz.

Tümleşik İletişim alanında sunduğumuz çözüm ve hizmetler;

 • IP Telefon Projeleri
 • Tümleşik Mesajlaşma Sistemleri
 • Çağrı Merkezi Sistemleri
 • Video Konferans Sistemleri
 • Faks Server Sistemleri
Karar Destek Sistemleri

Karar vermeyi kolaylaştırmak, daha etkili ve doğru karar vermek için tasarlanan, değişik model ve uygulamaları kapsamı içinde bulunduran sistemler, karar destek sistemleri olarak tanımlanır.

Karar Destek Sistemi (KDS), yöneticilerin karar vermesine yardımcı olmak için yöneticilerin veriye ulaşmasına, özetlemesine ve analiz etmesine yardımcı olur.Karar Destek Sistemleri, karar verici için bir analiz sunar ve bu analize dayanarak bir karar tavsiyesinde bulunur.

İş zekası uygulamaları olarak da ifade edilen karar destek sistemleri üst yönetimin karar alma sürecini hızlandıran esnek raporlama imkanı sunambilmektedir. Bu değerli özellikler konusunda yönetim kademelerinin doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

MLS olarak, KDS çözümleri ile yönetim kademelerine doğru bilgiyi, doğru zamanda, doğru formatta sunarak, etkin kararların verilebilmesine yardımcı oluyoruz.


İş Sürekliliği Çözümleri

İş sürekliliği, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda, bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini arttıran bir metodolojidir.

Felaket durumunda veri kaybını önlemek için olağanüstü durum merkezlerinin gerekliliğive iş sürekliliği kavramı kurumlar için her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.Doğal afetler ve terör saldırıları sirketinizin sistemlerini ve bilgilerini gerçek zamanlı olarak farklı bir yedekleme noktasına aktarma gereksinimlerini öne çıkarmaktadır.

İş Sürekililiği Çözümleri alanında sunduğumuz hizmetler;

 • Veri Tabanı Replikasyonları,
 • Disk Bazlı Replikasyonlar,
 • Sanallaştırma Bazlı Replikasyonlar

Uzak ve Yerel Alan Ağı Çözümleri

Kurumsal ağ altyapılarında, birbirinden farklı lokasyonlarda bulunan birimlerin iletişimini sağlamak üzere çeşitli çözümlerimiz mevcuttur. İletişimin gerektirdiği bant genişliği ve servis kalitesine göre simetrik/asimetrik, atanmış/paylaşılan bağlantılar sağlanabilmektedir.

Bu bağlantılar arasında ADSL, 3G, G.SHDSL, Frame Relay, Metro Ethernet, ATM, Kiralık devra sayılabilir.

Söz konusu bağlantıların sağlanması için gerekti tarsmisyon cihazları ve ağ yazıcıları, bunların kurulumu, işletilmesi ve bakımı sunduğumuz çözümler arasındadır.

Uzak ve Yerel Alan Ağı alanında sunduğumuz ürün ve çözümler;

 • Yapısal Kablolama Ürünleri(Aktif ve Pasif)
 • Switch (Anahtar)
 • Router (Yönlendirici)
 • UTM Cihazları
 • Band Genişliği Optimizasyon Cihazları
 • Wireless İletişim Alt Yapısı (In-door/Out-door)
Sunucu Kurulumu ve Bakımı Hizmetleri

MLS olarak geniş bir yelpazede sunucu, masaüstü ve thin client hizmetleri vermekteyiz. Microsoft, Linux sunucu ve iş istasyonları için bakım, yazılım desteği, danışmanlık ve projelerin yürütülmesi; müşterilerin bilgi işlem birimlerinde görevlendirilmek üzere teknisyen/mühendis dış kaynak (outsourcing) sağlamak hizmetlerimizden bazılarıdır.

Birçok kuruma hizmet vererek uzmanlaşan kadromuz, deneyimlerini bir havuzda toplayarak, tek bir kişinin tek bir kurumda ulaşabileceğinin çok ötesinde bir bilgi birikimini sizlere sunmaktadır.


Network Bakım Hizmetleri

Network Sistemleri Yerel ve Uzak Alan tüm iletişim hizmetleri, Müşterilerimizin gereksinim ve önerileri değerlendirilerek ilgili tüm eğitimlerini tamamlamış uzman personeliyle MLS hizmet ve kalite anlayışı doğrultusunda verilmektedir.

Network Bakım Hizmetleri alanında sunduğumuz çözüm ve hizmetler;

 • Yapısal kablolama hizmetleri,
 • Wide Area Network çözümleri
 • Local Area Network çözümleri,
 • Wireless LAN (kablosuz yerel alan ağ),
 • Voice over IP & IP Telephony (IP telefon)
 • VPN & Security (VPN ve Güvenlik)
 • Content Delivery Networks (İçerik Sağlayıcı Ağlar),
 • Broadband ve Dial Access (Genişbant ve Çevirli Erişim)
 • Optical Transport (Optik Taşıma)
 • Network Management (Ağ Yönetimi)
 • Storage Area Network çözümleri
 • Veri Güvenlik sistemleri (Firewall, Anti-Virus, Anti-Spam, IPS,IDS)
 • Disaster Recovery Çözümleri

Masaüstü İşletim Destek Hizmetleri

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, müşteri lokasyonunda bulundurulacak yeterli miktarda uzman personel ile masaüstü sistemlerinde işletim ve kullanıcı destek hizmetleri verilmektedir.

Bunun dışında, envanter yönetimi, yazılım dağıtım, IMAC (kurulum, taşıma, uygulama, değişiklik) hizmetleri de bu hizmet kapsamda verilebilmektedir.


Uzaktan İzleme-Yönetim Hizmetleri

Uzaktan izleme ve yönetim hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin ağ altyapısının ve sistemlerinin en yüksek performansta ve kesintisiz çalışması hedeflenmektedir.

Müşterilerin olası sorunlarının ve sorun kaynaklarının proaktif bir yaklaşım ile önceden tespit edilerek ortadan kaldırılması, en iyi işletim sonuçlarının alınması ve iş kayıplarının önlenmesi sağlanmaktadır. Bu hizmet ile ağ altyapısı ve sistemlerin durumları ile ilgili olarak müşterilere düzenli raporlar iletilmekte ayrıca iyileştirme önerileri de sunulmaktadır.

Devlet Malzeme Ofisi Ürün Satışı Hizmetleri

Bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, network cihazı v.b. birçok ürünümüzü D.M.O. (Devlet Malzeme Ofisi) üzerinden de alabilirsiniz.